Utvärdering av Intranytt


Den här enkäten har stängts. Du kan läsa om resultatet i Intranytt nr 4 2005.


Kontaktperson: Jenny Gustavsson, jenny.gustavsson@bth.se
Senast ändrad: 2005-09-09